İlgili Kişi Başvuru Formu

İLGİLİ KIŞI BAŞVURU FORMU

 • Başvuru Yöntemi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, ilgili kişi olarak Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarınıza dair taleplerinizi Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, bu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle Engelsiz Eğitim Vakfı’na (“ENEV”) iletebilirsiniz.

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ

Yazılı Başvuru

Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla

Levent Mah. Çilekli Cad. No:6 Beşiktaş / İstanbul

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi          ( UETS) ile Başvuru

UETS adresinizi kullanarak

25959-46684-49423

E-posta’nın konu kısmına  “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Vakfımızın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle


     [email protected]

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Vakfımızın sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle


     [email protected]
E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

 • Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve ilgili kişi olarak kimliğinizi doğrulayabilmemiz için lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz.

Ad-Soyad

:

 

T.C. Kimlik Numarası / Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası

:

 

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi

:

 

Cep Telefonu

:

 

Telefon Numarası

:

 

Faks Numarası

:

 

E-posta Adresi

:

  • Vakfımız ile İlişkiniz

Lütfen yandaki seçeneklerden birini işaretleyin veya “Diğer” seçeneğinde belirtin.

 • Çalışan Adayı
 • Bağışçı
 • Çalışan/Stajyer
 • Bursiyer
 • Eski Çalışan
 • Ziyaretçi
 • Tedarikçi Çalışanı
 • Tedarikçi Yetkilisi
 • Mezun Bursiyer
 • Diğer

 

 • Talep Konusu

 

Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Başvuru konusuna ilişkin başkaca bilgi ve belgeler de başvurunuza eklenmelidir.

  • Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemi

□ Yanıtın 2. bölümde belirttiğim posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

□ Yanıtın 2. bölümde belirttiğim elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

□ Yanıtın 2. bölümde belirttiğim faks numarama gönderilmesini istiyorum.

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Üniversite’ye yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Üniversite’nin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve talebimin karşılanmasında yapılacak işlemlerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatılmış olduğumu beyan ve kabul ederim.

 • Başvuruda Bulunan İlgili Kişi

Adı-Soyadı

 

Başvuru Tarihi

 

İmza